Γενικό Επιτελείο Στρατού Εθνοφυλακής

ΤΑΜΣ των ΤΕΘ της 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ

Το Σάββατο 06 Μαΐ 23 διεξήχθη  από ΤΕΘ της 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ, η ΤΑΜΣ «ΕΡΚΕΙΟΣ  ΖΕΥΣ-23» (αντιμετώπισης ασύμμετρων απει-λών εντός αστικού ιστού), στο Π.Β. «ΑΜΠΕΛΩΝΑ» Κομοτηνής, παρουσία του ΥΦΕΘΑ κ. Νικόλαου Χαρδαλιά, του Δκτή 1ης Στρατιάς/EU-OHQ Αντιστράτηγου Ιωάννη Τσιό-πλου και του Δκτή Δ΄ΣΣ Αντιστρά-τηγου Δημόκριτου Κωνσταντάκου.