Γενικό Επιτελείο Στρατού Εθνοφυλακής

ΤΑΜΣ των ΤΕΘ της XVI Μ/Κ ΜΠ

Την Κυριακή 07 Μαΐ 23, διεξήχθη ΤΑΜΣ «Η ΟΜΑΔΑ Τ/Φ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΟΔΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ», από τα ΤΕΘ της XVI Μ/Κ ΜΠ.