Γενικό Επιτελείο Στρατού Εθνοφυλακής

Εκπαίδευση ΤΕΘ της 8 Μ/Π ΤΑΞ

Την Κυριακή 07 Μαΐ 23 πραγματοποιήθηκε πρακτική εκπαίδευση στο αντικείμενο «Εκκαθάριση Κτηρίου», από ΤΕΘ  της 8 Μ/Π ΤΑΞ.