Γενικό Επιτελείο Στρατού Εθνοφυλακής

ΤΑΜΣ Εθνοφυλάκων των ΤΕΘ της 98 ΑΔΤΕ με τη συμμετοχή Εθνοφυλάκων του ΓΕΕΦ

Την Κυριακή 01 Οκτωβρίου 2023 διεξήχθη η ΤΑΜΣ «ΚΛΑΠΑΔΟΣ-23» από Εθνοφύλακες των ΤΕΘ της 98 ΑΔΤΕ με τη συμμετοχή Εθνοφυλάκων του ΓΕΕΦ, στο πλαίσιο της Εθνικής Διακλαδικής Άσκησης Μεγάλης Κλίμακας «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-23». Η ΤΑΜΣ «ΚΛΑΠΑΔΟΣ-23» είναι άσκηση επιπέδου Λόχου, διπλής ενεργείας κατά την οποία εξετάστηκε η διεξαγωγή αμυντικών και επιθετικών επιχειρήσεων εντός κατοικημένου τόπου με σκοπό την εξοικείωση και εκπαίδευση των Εθνοφυλάκων στο σύγχρονο πεδίο μάχης.

Η δράση πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία, στο πλαίσιο της συνεργασίας Εθνοφυλακής ΓΕΣ – ΓΕΕΦ συμβάλλοντας στην αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Μονάδων Εθνοφυλακής, την προβολή και αναβάθμιση του θεσμού της Εθνοφυλακής σε Ελλάδα και Κύπρο και την περαιτέρω ανάπτυξη των ισχυρών διαχρονικών δεσμών τους.

Η συμμετοχή του συνόλου των Εθνοφυλάκων στην εν λόγω δράση ήταν εθελοντική, γεγονός που αποδεικνύει έμπρακτα το ενδιαφέρον και την αγάπη τους για το θεσμό. Η Ε/Κ αποστολή φιλοξενήθηκε από την ΑΔΤΕ και ξεναγήθηκε σε χώρους ιστορικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος.