Γενικό Επιτελείο Στρατού Εθνοφυλακής

ΤΑΜΣ από Εθνοφύλακες των ΤΕΘ της ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ

Την Κυριακή 01 Οκτ 23, διεξήχθη η ΤΑΜΣ «ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΟΥΛΗΣ-23» εξασφάλισης ζωτικών εγκαταστάσεων, στο Α/Δ «ΔΗ-ΜΟΚΡΙΤΟΣ» από Εθνοφύλακες των ΤΕΘ της ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ.