Γενικό Επιτελείο Στρατού Εθνοφυλακής

ΤΑΜΣ Εθνοφυλάκων των ΤΕΘ της ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ

Την Κυριακή 01 Οκτ 23, διεξήχθη η ΤΑΜΣ «ΚΥΚΛΩΨ-23» εξασφάλισης ζωτικών εγκαταστάσεων στο Λιμένα χ. ΜΑΚΡΗΣ, από Εθνοφύλακες των ΤΕΘ της ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ.