Γενικό Επιτελείο Στρατού Εθνοφυλακής

Tactical Level Exercise by National Guard Units of FERES

By order of the Hellenic National Defence General Staff, οn Sunday 26th of Sep 21 was conducted a Tactical Level Exercise by National Guard Units of FERES at AENISIO DELTA.