Γενικό Επιτελείο Στρατού Εθνοφυλακής

Tactical Level Exercise by National Guard Unit of LIMNOS

By order of the Hellenic National Defence General Staff, οn Sunday 3rd of Oct 21 was conducted a Tactical Level Exercise of elimination an enemy machine gun posτ by National Guard Units of LIMNOS.