Γενικό Επιτελείο Στρατού Εθνοφυλακής

Rifle shooting by National Guard Unit of IGOUMENITSA

By order of the Hellenic National Defence General Staff, οn Sunday 10th of Οct 21 was conducted number «10» rifle shooting by National Guard Unit of IGOUMENITSA at FILIATES shooting range.