Γενικό Επιτελείο Στρατού Εθνοφυλακής

ΤΑΜΣ από Εθνοφύλακες των ΤΕΘ της XΙI Μ/Κ ΜΠ

Την Κυριακή 18 Σεπ 22 διεξήχθη ΤΑΜΣ «Εξασφάλιση – Προστασία ζωτικών εγκαταστάσεων» από Εθνοφύλακες των ΤΕΘ της XΙI Μ/Κ ΜΠ.