Γενικό Επιτελείο Στρατού Εθνοφυλακής

Εκπαίδευση Εθνοφυλάκων των ΤΕΘ της 5ης Α/Μ ΤΑΞ

Τις Κυριακές 11 και 18 Σεπ 22 διεξήχθη εκπαίδευση με αντικείμενο «Αγώνας σε Κατοικημένους Τόπους», Βολή ελαφρών όπλων Πεζικού, και πορεία 6 χλμ από Εθνοφύλακες των ΤΕΘ της 5ης Α/Μ ΤΑΞ.