Γενικό Επιτελείο Στρατού Εθνοφυλακής

ΤΑΜΣ των ΤΕΘ της 8 Μ/Π ΤΑΞ

Την Τετάρτη 07 Ιουνίου 2023, διεξήχθη η ΤΑΜΣ «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ – 23» (Αντιμετώπιση Ασύμμετρων Απειλών) στο Π.Β. «ΠΕΝΤΑΛΩΝΙ» με τη συμμετοχή και Εθνοφυλάκων των ΤΕΘ της 8 Μ/Π ΤΑΞ.