Γενικό Επιτελείο Στρατού Εθνοφυλακής

Εκπαίδευση Εθνοφυλάκων του ΤΕΘ ΧΑΝΙΩΝ

Κατόπιν εντολής του ΓΕΕΘΑ, την 25 Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιήθηκαν αναγνωρίσεις από Εθνοφύλακες του ΤΕΘ ΧΑΝΙΩΝ.