Γενικό Επιτελείο Στρατού Εθνοφυλακής

Εκπαίδευση Εθνοφυλάκων των ΤΕΘ του 10 ΣΠ

Την Κυριακή 20 Νοε 22 πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση  σε αντικείμενα «Εξάλειψη σημείου αντίστασης» και «Επιτήρηση – Έλεγχος – Ασφάλεια μετόπισθεν» από Εθνοφύλακες των ΤΕΘ του 10 ΣΠ.