Γενικό Επιτελείο Στρατού Εθνοφυλακής

Training for National Guard Units of 8th Motorized Brigade

On Sunday 12 Feb, 23 was conducted training for National Guard Units of 8th Motorized Brigade.