Γενικό Επιτελείο Στρατού Εθνοφυλακής

Shooting by National Guard Units of 9th Motorized Brigade

On Sunday 12 Feb, 23 was conducted – number «7» Tactical rifle competition shooting (first phase) by National Guard Units of 9th Motorized Brigade.