Γενικό Επιτελείο Στρατού Εθνοφυλακής

Tactical Level Exercise by National Guard Units of 95 ΑDΤΕ

Οn Sunday 22th of May 22 was conducted Tactical Level Exercise in Urban Warfare and at clearing building,  by National Guard Units of 95 ADTE.