Γενικό Επιτελείο Στρατού Εθνοφυλακής

Training for National Guard Units of Twelfth Mechanized Infantry Division

Οn Sunday Jun 18th, 23 was conducted training by special forces mobile training team for National Guard Units of Twelfth Mechanized Infantry Division.