Γενικό Επιτελείο Στρατού Εθνοφυλακής

Training for National Guard Units of 8th Motorized Brigade

Οn Sunday Jun 18th, 23 was conducted training by special forces mobile training team for National Guard Units of 8th Motorized Brigade.