Γενικό Επιτελείο Στρατού Εθνοφυλακής

Training for National Guard Units of 8th Motorized Infantry Brigade

On Sunday Apr 02, 23 was conducted first aid training for National Guard Units of 8th Motorized Infantry Brigade.