Γενικό Επιτελείο Στρατού Εθνοφυλακής

Military Parade on March 25, 2023

Participation of War Flags of the National Guard Units of Supreme Military Administration of the Islands in military parade of Athens, for the Celebration of the National Anniversary of March 25, 1821.