Γενικό Επιτελείο Στρατού Εθνοφυλακής

Training by National Guard Units of 4th Corp

On Sunday Apr 02, 23 was conducted training by National Guard Units of 4th Corp.