Γενικό Επιτελείο Στρατού Εθνοφυλακής

Shooting by National Guard of Twelfth Mechanized Infantry Division

On Sunday Apr 02, 23 was conducted number «3» antitank recoilless rifle CARL GUSTAF shooting by National Guard Units of Twelfth Mechanized Infantry Division.