Γενικό Επιτελείο Στρατού Εθνοφυλακής

Training in 81 mm and 4,2’’ mortars by National Guard Units of 80 ADTE

By order of the Hellenic National Defence General Staff, οn Sunday 26th of Sep 21 was conducted training in 81 mm and 4,2’’ mortars by National Guard Units of 80 ADTE.