Γενικό Επιτελείο Στρατού Εθνοφυλακής

Βολές των ΤΕΘ της 9 Μ/Π ΤΑΞ

Την Κυριακή 4 Ιουν 23, διεξήχθη βολή οπλοπολυβόλου ΗΚ 11 υπ’ αριθμ. «2» και πολυβόλου MG3 υπ’ αριθμ. «1» και την Κυριακή 11 Ιουν 23, διεξήχθη διαγωνιστική βολή (Β΄ Φάση) όλμου 81χιλ. (με ολόσωμα βλήματα εκπαίδευσης) και Α-Τ CARL GUSTAF υπ’ αριθμ. «3» (με υποδιαμέτρημα), από Εθνοφύλακες των ΤΕΘ της 9 Μ/Π ΤΑΞ.