Γενικό Επιτελείο Στρατού Εθνοφυλακής

ΤΑΜΣ Εθνοφυλάκων ΑΣΠΕΤΟΣ-22

Την Τετάρτη 30 Νοε 22 διεξήχθη στην ΠΕ της 8  Μ/Π ΤΑΞ η ΤΑΜΣ «ΑΣΠΕΤΟΣ-22» αντιμετώπισης ασύμμετρων απειλών, με τη συμμετοχή Λόχου Εθνοφυλάκων του ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ και ομάδας Εθνοφυλάκων του 43 ΤΕΘ (Λευκωσίας).