Γενικό Επιτελείο Στρατού Εθνοφυλακής

ΤΑΜΣ «Αντιμετώπιση ασύμμετρων απειλών» από Εθνοφύλακες της 29 M/Π TAΞ

Την Κυριακή 26 Ιουν  2022 διεξήχθη ΤΑΜΣ «Αντιμετώπιση ασύμμετρων απειλών» από Εθνοφύλακες της 29 M/Π TAΞ.