Γενικό Επιτελείο Στρατού Εθνοφυλακής

ΤΑΜΣ «Άμυνα Κατοικημένων Τόπων» από Εθνοφύλακες του ΤΕΘ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ

Την Κυριακή 19 Ιουν  2022 διεξήχθη ΤΑΜΣ «Άμυνα Κατοικημένων Τόπων» από Εθνοφύλακες του ΤΕΘ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ.