Γενικό Επιτελείο Στρατού Εθνοφυλακής

Συμμετοχή Εθνοφυλάκων της 95 ΑΔΤΕ σε ΤΑΜΣ του ΓΕΕΦ

Την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023, διεξήχθη στην Κύπρο η Εθνική Διακλαδική ΤΑΜΣ «ΝΙΚΗΤΗΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ 2023», στην ΠΕ της 7  Μ/Κ ΤΑΞΠΖ του ΓΕΕΦ, με την συμμετοχή Εθνοφυλάκων από τα ΤΕΘ της 95 ΑΔΤΕ, στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ Μονάδων Εθνοφυλακής Ελλάδας και Κύπρου. Οι Εθνοφύλακες της 95 ΑΔΤΕ, συμμετείχαν στην ΤΑΜΣ «ΑΓΙΟΣ ΚΕΝΔΕΑΣ» (διπλής ενεργείας) και σε αριθμό εκπαιδευτικών και επιχειρησιακών σεναρίων στο πλαίσιο της ΤΑΜΣ «ΝΙΚΗΤΗΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ 2023». Μετά το πέρας της Άσκησης ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερβάκης, ευχαρίστησε τους Εθνοφύλακες των ΤΕΘ της 95 ΑΔΤΕ για την ανταπόκριση και τη συμμετοχή τους και τους συνεχάρη για το ψηλό επίπεδο ετοιμότητας, ηθικού και ανιδιοτελούς ενδιαφέροντος που επιδεικνύουν για τη βελτίωση της εκπαίδευσής τους.