Γενικό Επιτελείο Στρατού Εθνοφυλακής

Εκπαίδευση στο ΤΕΘ της 88 ΣΔΙ

Την Κυριακή 4 Ιουν 23, πραγματοποιήθηκε προετοιμασία και εκπαίδευση ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, στο αντικείμενο «Πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών και λοιπών εκτάκτων αναγκών», σε συνεργασία με την Π.Υ., σε Εθνοφύλακες του ΤΕΘ της 88 ΣΔΙ.