Γενικό Επιτελείο Στρατού Εθνοφυλακής

Εκπαίδευση σε Εθνοφύλακες των ΤΕΘ της 8 Μ/Π ΤΑΞ

Την Κυριακή 12 Φεβ 23 διεξήχθη εκπαίδευση σε αντικείμενα ατομικής τακτικής σε  Εθνοφύλακες των ΤΕΘ της 8 Μ/Π ΤΑΞ.