Γενικό Επιτελείο Στρατού Εθνοφυλακής

Πορεία 6 χλμ – Αναγνωρίσεις από Εθνοφύλακες των ΤΕΘ της XVI Μ/Κ ΜΠ

Την Κυριακή 11 Σεπ 22 διεξήχθη πορεία 6 χλμ και αναγνωρίσεις από Εθνοφύλακες των ΤΕΘ

της XVI Μ/Κ ΜΠ.