Γενικό Επιτελείο Στρατού Εθνοφυλακής

Εκπαίδευση Εθνοφυλάκων των ΤΕΘ της 8 Μ/Π ΤΑΞ

Την Κυριακή 20 Νοε 22 Εθνοφύλακες των ΤΕΘ της 8 Μ/Π ΤΑΞ εκπαιδεύτηκαν στην εκκαθάριση οικίας και στη συνέχεια πραγματοποίησαν τις ακόλουθες βολές :

Τυφεκίου G3 υπ’ αρίθμ. «3», Πιστολίου Μ1911 υπ’ αρίθμ. «1», Όλμου 81 χιλ υπ’ αρίθμ. «1», Α/Τ Carl Gustaf  υπ’ αρίθμ. «3» Υποδιαμετρήματος

.