Γενικό Επιτελείο Στρατού Εθνοφυλακής

Βραβεύσεις Εθνοφυλάκων ΤΕΘ Γ΄ΣΣ

Την Κυριακή 26 Ιουν  2022 πραγματοποιήθηκε βράβευση πρώην και ενεργών  Εθνοφυλάκων καθώς και απονομή διακριτικών Χρόνου Υπηρεσίας σε Εθνοφύλακες οι οποίοι υπηρετούν σε ΤΕΘ του Γ΄ΣΣ.