Διεξαγωγή ΤΑΜΣ από Εθνοφυλάκων της ΑΣΔΕΝ

Την Κυριακή 03 Μαρ 24, διεξήχθη ΤΑΜΣ «Προστασίας Ζωτικών Εθνικών Εγκαταστάσεων», από Εθνοφύλακες της 88 ΣΔΙ.… Περισσότερα