Γενικό Επιτελείο Στρατού Εθνοφυλακής

War Flag Presentation Ceremony at Kozani National Guard Battalion

On Sunday, June 19th 2022, the War Flag presentation ceremony was held at the National Guard Battalion in Kozani.