Γενικό Επιτελείο Στρατού Εθνοφυλακής

Third Phase of shooting competition by National Guard Units of 3rd Army Corp

On Sunday, 19 Nov, 23, was conducted the Third Phase of shooting competition by National Guard Units of 3rd Army Corp.