Γενικό Επιτελείο Στρατού Εθνοφυλακής

Tactical Level Exercise by National Guard Units of 10th Infantry Regiment

On Wednesday 22 Feb, 23 was conducted Tactical Level Exercise in Countering Airmobile Forces by National Guard Units of 10th Infantry Regiment.