Γενικό Επιτελείο Στρατού Εθνοφυλακής

Shooting for National Guard Units of 9th Motorized Infantry Brigade

On Sunday 12 Mar, 23 was conducted number 4 machine gun shooting and number 1 pistol shooting by National Guard Units of 9th Motorized Infantry Brigade.