Γενικό Επιτελείο Στρατού Εθνοφυλακής

Shooting by National Guard Units of SKIROS

On Sunday, May 14th 23, was conducted subcaliber antitank recoilless rifle shooting, by National Guard Units of SKIROS.