Γενικό Επιτελείο Στρατού Εθνοφυλακής

Shooting by National Guard Units of 29 Motorized Brigade

Οn Sunday Jun 18th, 23 was conducted number «1» pistol by National Guard Units of 29 Motorized Brigade.