Γενικό Επιτελείο Στρατού Εθνοφυλακής

First Phase of fourth pan-Hellenic shooting competition by National Guard Units of 96 ADTE

On Sunday May 29th 2022 was conducted the first phase of the fourth pan-Hellenic shooting competition by National Guard Units of 96 ADTE.