Βολες

Ιούνιος 25, 2021

Κατόπιν εντολής του ΓΕΕΘΑ, την Κυριακή 13 Ιουν 21 διεξήχθη η Β΄ Φάση των 3ων Πανελλήνιων Σκοπευτικών Αγώνων Εθνοφυλακής στα ΤΕΘ της 96 ΑΔΤΕ. Νικήτρια ομάδα στις βολές τυφεκίου αναδείχτηκε το ΤΕΘ XIOY.

Ιούνιος 25, 2021

Κατόπιν εντολής του ΓΕΕΘΑ, την Κυριακή 13 Ιουν 21 διεξήχθη η Β΄ Φάση των 3ων Πανελλήνιων Σκοπευτικών Αγώνων Εθνοφυλακής στα ΤΕΘ της 5ης ΤΑΞΠΖ. Νικήτρια ομάδα στις βολές τυφεκίου αναδείχτηκε το ΤΕΘ ΧΑΝΙΩΝ.

Ιούνιος 15, 2021

Κατόπιν εντολής του ΓΕΕΘΑ, την Κυριακή, 6 Ιουν 21 διεξήχθη η Β΄ Φάση των 3ων Πανελλήνιων Σκοπευτικών Αγώνων Εθνοφυλακής στα ΤΕΘ της 8ης Μ/Π ΤΑΞ.

Ιούνιος 15, 2021

Κατόπιν εντολής του ΓΕΕΘΑ, την Κυριακή 6 Ιουν 21 διεξήχθη η Β΄ Φάση των 3ων Πανελλήνιων Σκοπευτικών Αγώνων Εθνοφυλακής στα ΤΕΘ της του 10ου ΣΠ