Βολες

Ιούνιος 15, 2021

Κατόπιν εντολής του ΓΕΕΘΑ, την Κυριακή 6 Ιουν 21 διεξήχθη η Β΄ Φάση των 3ων Πανελλήνιων Σκοπευτικών Αγώνων Εθνοφυλακής και πορείες στα ΤΕΘ της ΑΣΔΕΝ.

Ιούνιος 15, 2021

Κατόπιν εντολής του ΓΕΕΘΑ, τις Κυριακές 23 και 30 Μαϊ 21 ολοκληρώθηκε η Α΄ Φάση των 3ων Πανελλήνιων Σκοπευτικών Αγώνων Εθνοφυλακής και διεξήχθησαν διαγωνιστικές πορείες στα ΤΕΘ της ΑΣΔΕΝ.

Ιούνιος 15, 2021

Κατόπιν εντολής του ΓΕΕΘΑ, τις Κυριακές 23 και 30 Μαϊ 21 ολοκληρώθηκε η Α΄ Φάση των 3ων Πανελλήνιων Σκοπευτικών Αγώνων Εθνοφυλακής στα ΤΕΘ της 98 ΑΔΤΕ.

Ιούνιος 15, 2021

Κατόπιν εντολής του ΓΕΕΘΑ, τις Κυριακές 23 και 30 Μαϊ 21 ολοκληρώθηκε η Α΄ Φάση των 3ων Πανελλήνιων Σκοπευτικών Αγώνων Εθνοφυλακής στα ΤΕΘ ΦΛΩΡΙΝΑΣ και ΤΕΘ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ.