Βολές

Ιούνιος 15, 2020

Την 24 Μαΐου 2020 πραγματοποιήθηκε διαγωνιστική βολή Εθνοφυλάκων στην Ηγουμενίτσα.

Ιούνιος 15, 2020

Την 24 Μαΐου 2020 πραγματοποιήθηκε διαγωνιστική βολή Εθνοφυλάκων στη Νήσο Λήμνο.

Ιούνιος 15, 2020

Την 24 Μαΐου 2020 πραγματοποιήθηκε διαγωνιστική βολή Εθνοφυλάκων στη Νήσο Ρόδο.

Ιούνιος 15, 2020

Την 24 Μαΐου 2020 πραγματοποιήθηκε διαγωνιστική βολή Εθνοφυλάκων στη Νήσο Κω.