Βολές

Οκτώβριος 30, 2020

Κατόπιν εντολής του ΓΕΕΘΑ, την 11 Οκτωβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε Βολή Μάχης Ταχείας Αντίδρασης από Εθνοφύλακες του ΤΕΘ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΩΝΑ. 

Οκτώβριος 30, 2020

Κατόπιν εντολής του ΓΕΕΘΑ, την 11 Οκτωβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε βολή Οπλοπολυβόλου ΗΚ-11  υπ’ αρίθμ. «2» από Εθνοφύλακες του ΤΕΘ ΔΡΑΜΑΣ. 

Οκτώβριος 30, 2020

Κατόπιν εντολής του ΓΕΕΘΑ, την 11 Οκτωβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε Πορεία 8 χλμ.-Βολή Τυφεκίου G3A3 υπ΄ αρίθμ. «1» από Εθνοφύλακες του ΤΕΘ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. 

Οκτώβριος 29, 2020

Κατόπιν εντολής του ΓΕΕΘΑ, την 11 Οκτωβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε Πορεία 15 χλμ. και βολή τυφεκίου-οπλοπολυβόλου από Εθνοφύλακες του ΤΕΘ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.