Βολες

Ιούλιος 15, 2021

Κατόπιν εντολής του ΓΕΕΘΑ, την Κυριακή 13 Ιουν 21 διεξήχθη η Β΄ Φάση των 3ων Πανελλήνιων Σκοπευτικών Αγώνων Εθνοφυλακής στα ΤΕΘ της 8ης Μ/Π ΤΑΞ. Νικήτρια ομάδα στη βολή τυφεκίου με αριθμό «3» αναδείχτηκε το ΤΕΘ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ και στη βολή τυφεκίου με αριθμό «7» το ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ.

Ιούλιος 15, 2021

Κατόπιν εντολής του ΓΕΕΘΑ, την Κυριακή 13 Ιουν 21 διεξήχθη η Β΄ Φάση των 3ων Πανελλήνιων Σκοπευτικών Αγώνων Εθνοφυλακής στα ΤΕΘ της 9ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ. Νικήτρια ομάδα στη βολή τυφεκίου με αριθμό «3» αναδείχτηκε το ΤΕΘ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, στη βολή τυφεκίου με αριθμό «7» (Ζεύγοι) το ΤΕΘ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ στη βολή τυφεκίου με αριθμό «7» (κατά μόνας) το ΤΕΘ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.

Ιούλιος 15, 2021

Κατόπιν εντολής του ΓΕΕΘΑ, την Κυριακή 13 Ιουν 21 διεξήχθη η Β΄ Φάση των 3ων Πανελλήνιων Σκοπευτικών Αγώνων Εθνοφυλακής στα ΤΕΘ του 10ου ΣΠ. Νικήτρια ομάδα στη βολή τυφεκίου με αριθμό «3» αναδείχτηκε το ΤΕΘ ΔΡΑΜΑΣ , στη βολή τυφεκίου με αριθμό «7» (Ζεύγοι) το ΤΕΘ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ και στη βολή τυφεκίου με αριθμό «7» (κατά μόνας) το ΤΕΘ ΔΡΑΜΑΣ.

Ιούλιος 08, 2021

Κατόπιν εντολής του ΓΕΕΘΑ, την Κυριακή 13 Ιουν 21 διεξήχθη η Β΄ Φάση των 3ων Πανελλήνιων Σκοπευτικών Αγώνων Εθνοφυλακής στα ΤΕΘ της 98 ΑΔΤΕ. Νικήτρια ομάδα στις βολές τυφεκίου αναδείχτηκε το ΤΕΘ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ.