Βολές

Μάρτιος 12, 2021

Κατόπιν εντολής ΓΕΕΘΑ, την 21 Φεβ 21 διεξήχθη η Α΄ Φάση των Τρίτων  Πανελλήνιων Σκοπευτικών Αγώνων Εθνοφυλακής (βολές τυφεκίου, οπλοπολυβόλου και ρίψης εκπαιδευτικής χειροβομβίδας).

Μάρτιος 10, 2021

Κατόπιν εντολής ΓΕΕΘΑ, την 7 Φεβ 21 διεξήχθησαν διαγωνιστικές βολές Εθνοφυλάκων (Α΄ Φάση των Τρίτων Πανελλήνιων Σκοπευτικών Αγώνων Εθνοφυλακής) από ΤΕΘ στην ΠΕ Δ΄ΣΣ. 

Μάρτιος 10, 2021

Κατόπιν εντολής ΓΕΕΘΑ, την 7 Φεβ 21 διεξήχθησαν διαγωνιστικές βολές Εθνοφυλάκων (Α΄ Φάση των Τρίτων Πανελλήνιων Σκοπευτικών Αγώνων Εθνοφυλακής) από ΤΕΘ στην ΠΕ Γ΄ΣΣ. 

Μάρτιος 10, 2021

Κατόπιν εντολής ΓΕΕΘΑ, την 7 Φεβ 21 διεξήχθησαν διαγωνιστικές βολές Εθνοφυλάκων (Α΄ Φάση των Τρίτων Πανελλήνιων Σκοπευτικών Αγώνων Εθνοφυλακής) από ΤΕΘ στην ΠΕ ΑΣΔΕΝ.