Βολές

Ιούνιος 25, 2017

Στις 25 Ιουν 17 πραγματοποιήθηκαν σκοπευτικοί αγώνες Εθνοφυλάκων στο ΤΕΘ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ.

Ιούνιος 20, 2017

Την Κυριακή 14 Μαΐου 2017 το ΤΕΘ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ διεξήγαγε βολές επί στόχων επιφανείας θαλάσσης.

Ιούνιος 11, 2017

Την 11 Ιουν 17 στο πλαίσιο δράσεων του Έτους "Εφέδρων και Εθνοφυλάκων", πραγματοποιήθηκαν σκοπευτικοί αγώνες Εθνοφυλάκων στην 80 ΑΔΤΕ.

Απρίλιος 21, 2017

Βολές βαρέων όπλων ΠΖ των ΤΕΘ της ΠΕ τους Δ΄ΣΣ