Βολες

Δεκέμβριος 09, 2021

Κατόπιν εντολής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας αναβάθμισης της Εθνοφυλακής, το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) προέβη στη διενέργεια των 3ων Πανελλήνιων Σκοπευτικών Αγώνων Εθνοφυλακής, οι οποίοι έχουν εμπλουτισθεί με νέους σκοπευτικούς αγώνες. Στόχος των αγώνων είναι η αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Μονάδων Εθνοφυλακής, μέσω της βελτίωσης της μαχητικής ικανότητας των Εθνοφυλάκων.

          Οι 3οι Πανελλήνιοι Σκοπευτικοί Αγώνες Εθνοφυλακής διεξήχθησαν σε τέσσερεις φάσεις. Η Α΄ φάση διεξήχθη τον Φεβρουάριο-Μάιο-Ιούνιο,...

Νοέμβριος 25, 2021

Κατόπιν εντολής ΓΕΕΘΑ την Κυριακή 31 Οκτ 21 διεξήχθη Επιχειρησιακή Βολή άμεσης αντίδρασης τυφεκίου-πιστολιού από Εθνοφύλακες των ΤΕΘ της 9 Μ/Π ΤΑΞ.

Νοέμβριος 25, 2021

Κατόπιν εντολής ΓΕΕΘΑ την Κυριακή 17 Οκτ 21 διεξήχθη Επιχειρησιακή Βολή G3A3 υπ’ αριθμ. «7» από Εθνοφύλακες των ΤΕΘ της 29 Μ/Π ΤΑΞ.

Νοέμβριος 11, 2021

Κατόπιν εντολής του ΓΕΕΘΑ, την Κυριακή 10 Οκτ 21 διεξήχθη βολή οπλοπολυβόλου ΗΚ-11 υπ’ αρίθμ. «1» και τυφεκίου G3A3 υπ’ αρίθμ. «3» από ΤΕΘ του Δ΄ΣΣ.