Βολές

Μάρτιος 16, 2020

Την 01 Μαρ 20 Εθνοφύλακες της ν. Κέρκυρας εκπαιδεύτηκαν στην επιχειρησιακή βολή.

Μάρτιος 04, 2020

Την 23 Φεβ 20 Εθνοφύλακες της Αξιούπολης εκτέλεσαν επιχειρησιακή βολή.

Μάρτιος 04, 2020

Τη 16 Φεβ 20 Εθνοφύλακες του Νεστόριου και της Καστοριάς εκτέλεσαν βολές φορητού οπλισμού.

Μάρτιος 04, 2020

Την 11 Φεβ 20 Εθνοφύλακες της ν. Λέσβου εκτέλεσαν βολές με Βαριά Όπλα Πεζικού.