ΤΑΜΣ

Οκτώβριος 27, 2021

Κατόπιν εντολής ΓΕΕΘΑ την Κυριακή 19 Σεπ 21 διεξήχθη ΤΑΜΣ «Άμυνα Κατοικημένων Τόπων» από Εθνοφύλακες των ΤΕΘ της 98 ΑΔΤΕ.

Οκτώβριος 25, 2021

Κατόπιν εντολής ΓΕΕΘΑ την Κυριακή 03 Οκτ 21 διεξήχθη η ΤΑΜΣ «ΕΚΔΙΚΗΤΗΣ» (Εξάλειψη εχθρικού πολυβολείου) από Εθνοφύλακες του ΤΕΘ ΛΗΜΝΟΥ.

Οκτώβριος 25, 2021

Κατόπιν εντολής ΓΕΕΘΑ την Κυριακή 03 Οκτ 21 διεξήχθη η ΤΑΜΣ ΤΑΜΣ «Ομάδας ΤΦ στην Παράκτια Άμυνα» και Αναγνωρίσεις – Επάνδρωση Τοποθεσίας από Εθνοφύλακες των ΤΕΘ της 98 ΑΔΤΕ.

Οκτώβριος 21, 2021

Κατόπιν εντολής ΓΕΕΘΑ την Κυριακή 26 Σεπ 21 διεξήχθη η ΤΑΜΣ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΣΧΗΣ (ΠΒ) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΝΩΤΑΚΗΣ-21» του ΤΕΘ ΦΕΡΩΝ στο Αινήσιο Δέλτα.