ΤΑΜΣ

Ιούνιος 20, 2017

Στις 14 Μαΐου 2017 τμήματα Εθνοφυλάκων της 79 ΑΔΤΕ συμμετείχαν στη ΤΑΜΣ "ΚΕΡΑΥΝΟΣ" παρουσία του Δκτή της ΑΣΔΕΝ.

Ιούνιος 20, 2017

Στις 14 Μαΐου 2017 τμήματα Εθνοφυλάκων της 96 ΑΔΤΕ συμμετείχαν στη ΤΑΜΣ "ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ" παρουσία του Δκτή της ΑΔΕΝ.

Ιούνιος 20, 2017

Την Πέμπτη 11 Μαΐ 2017, πραγματοποιήθηκε η ΤΑΜΣ "ΑΣΥΜΜΕΤΡΩΝ ΑΠΕΙΛΩΝ" με τη συμμετοχή Εθνοφυλάκων των  ΤΕΘ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΚΑΒΑΛΑΣ-ΔΡΑΜΑΣ, την οποία παρακολούθηκε ο Δκτης 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU – OHQ διαπιστώνοντας το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, το ηθικό και τον ζήλο του συνόλου του προσωπικού.

Ιούνιος 11, 2017

Στις 11 Ιουν 2017 πραγματοποιήθηκε η ΤΑΜΣ "ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ-ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ", με τη συμμετοχή Εθνοφυλάκων της ΠΕ της 29 Μ/Π ΤΑΞ ΠΖ.