ΤΑΜΣ

Ιούλιος 15, 2021

Την Κυριακή 27 Ιουν 21 διεξήχθη ΤΑΜΣ «Άμυνα Κατοικημένων Τόπων» από Εθνοφύλακες των ΤΕΘ της 80 ΑΔΤΕ.

Ιούλιος 15, 2021

Την Κυριακή 27 Ιουν 21 διεξήχθη ΤΑΜΣ «Άμυνα Κατοικημένων Τόπων» από Εθνοφύλακες των ΤΕΘ της 98 ΑΔΤΕ.

Ιούλιος 15, 2021

Την Κυριακή 27 Ιουν 21 διεξήχθη Δοκιμή ενεργοποίησης Τμημάτων Χρονικών Ετοιμοτήτων από ΤΕΘ της 5ης ΤΑΞΠΖ.

Ιούλιος 08, 2021

Κατόπιν εντολής του ΓΕΕΘΑ, την Κυριακή 20 Ιουν 21 διεξήχθη ΤΑΜΣ «Άμυνα Κατοικημένων Τόπων» από Εθνοφύλακες των ΤΕΘ της 88 ΣΔΙ.