ΤΑΜΣ

Οκτώβριος 06, 2020

Την 27 Σεπτεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε ΤΑΜΣ «Αναδιάταξη Δυνάμεων» από Εθνοφύλακες του ΤΕΘ ΧΑΝΙΩΝ.

Οκτώβριος 06, 2020

Την 27 Σεπτεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε ΤΑΜΣ «Αναδιάταξη Δυνάμεων» από Εθνοφύλακες του ΤΕΘ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

Οκτώβριος 06, 2020

Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε ΤΑΜΣ «ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ» από Εθνοφύλακες στη Δράμα.

Οκτώβριος 06, 2020

Την 20 Σεπτεμβρίου 20 πραγματοποιήθηκε ΤΑΜΣ «ΑΜΥΝΑ ΔΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ» από Εθνοφύλακες στη ν. Χίο.