ΤΑΜΣ

Δεκέμβριος 30, 2020

Κατόπιν εντολής του ΓΕΕΘΑ, συμμετείχε ο Διοικητής και έξι Εθνοφύλακες του ΤΕΘ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ από 20 έως 22 Οκτωβρίου 2020 σε ΤΑΜΣ κατοικημένων τόπων, στο πλαίσιο της ΤΑΜΣ «Πύρινο Βέλος» ΤΟΥ ΓΕΕΦ.

Νοέμβριος 10, 2020

Κατόπιν εντολής του ΓΕΕΘΑ, την 25 Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε η ΤΑΜΣ «ΚΥΚΛΩΨ» από Εθνοφύλακες του ΤΕΘ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ.

Οκτώβριος 21, 2020

Την 27 Σεπτεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε ΤΑΜΣ Εξασφάλισης εγκαταστάσεων από Εθνοφύλακες του ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ.

Οκτώβριος 06, 2020

Την 27 Σεπτεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε ΤΑΜΣ «Αναδιάταξη Δυνάμεων» από Εθνοφύλακες του ΤΕΘ ΧΑΝΙΩΝ.